Najczęściej kupowane

Informacje

Ostatnio przeglądane

Formularz Niebieska Karta A

Nowy produkt

Podana cena za 100 kpl

- format 2 x A3, druk aktualizowany na bieżąco - zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Zamówienie PDF - druki dla pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych

Więcej szczegółów

40,00 zł netto

Więcej informacji

Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Formularz „Niebieska Karta – A” : wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli:

     - jednostek pomocy społecznej
     - komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
     - policji
     - oświaty
     - ochrony zdrowia

17 innych produktów w tej samej kategorii: